обществени поръчки
Център за приложни разработки – обявява резултатите от обществени поръчки, открити през 2016 г.
 • Протокол

  № 6 от 21.03.2016 г.

  Протокол от комисията за събитране, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти .

 • Заповед

  № 6 от 8.03.2016 г.

  Назначаване на комисия, за отваряне, разглеждане и оценка на оферти.

 • Заповед

  № 5 от 8.03.2016 г.

  За осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти.

 • Публична покана

  от 8.03.2016 г.

  За осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти.

 • ДОКУМЕНТАЦИЯ

  8.03.2016 г.

  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 И РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗОП, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.