партньори >> фирми “ЕЛ ТЕРА – УНИТЕХ” ЕООД и “ТЕЛЕКРАНТЕХНИК” ООД
Съвместно с фирми “ЕЛ ТЕРА – УНИТЕХ” ЕООД и “ТЕЛЕКРАНТЕХНИК” ООД
се изработват следните видове електрически табла:
bullet Ел.табла за автоматизация и командни пултове
Приложение: табла за индустриална автоматизация и контрол на различни видове процеси в производството, за обекти в енергетиката, пречистване на отпадни води и др.
bullet Ел.табла за жилищни, обществени и административни сгради 
Приложение: за строителство на жилищни, административни и обществени сгради, главни и крайни разпределителни табла; реконструкция на съществуващи сгради.
bullet Електромерни табла
bullet Аресторни табла
Приложение: електрически табла с вградени защитни апарати и устройства за предотвратяване
на големи импулсни пренапрежения по силовите захранващи линии
bulletКранови табла
bullet Системи за управление и достъп

Обекти:
  • Автоматиката на Огняново К – Оборотна система за ползване на водите от хвостохранилищата
    за миене на скален материал на завод Огняново К;
  • Автоматиката на оборотна система на водите на ЗНХВ – “Пуклина”;
  • ТСИ – феросплави – Скопие – Трошачно сортировъчна инсталация за феродосплави;
  • Автоматика ОВИ на площадка за третиране на вторични суровини от хартия, пластмаса и стъкло;
  • АУРУБИС България;
  • Асарел Медет – Панагюрище;
  • КЦМ – АД – гр. Пловдив;
  • Стомана Индъстри – гр.Перник.
табло - управление кран
управление кран - мост
Кран
Ел. табло
Табла - движения, съпротивления
Ел.табла - подстанция оборотни води
Ел.табла - подстанция оборотни води
натиснете върху снимката
за увеличение
За контакти:
моб: +359 884 742 414 – Тодор Руков – ел. табла
e-mail: rumi_cpr@mail.bg;